Har du nogensinde bestilt noget online og modtaget en pakke, der er forseglet med tape, som er trykt med virksomhedens brand, logo eller kontaktinfo? Vi kalder det i markedsføringsbranchen for “Amazon-effekten”. Selvom Amazon betragtes som en digital virksomhed, har deres kæmpe marked tilstedeværelse påvirket emballageindustrien. Og efterhånden som e-handlen fortsætter med at vokse, følger flere og flere detailhandlere efter, hvilket resulterer i øget fokus på trykte emballage til at formidle budskab, øge kendskabsgraden og forbedre kundeoplevelsen.

Der sendes og modtages flere millioner af e-handelspakker hver dag. Virksomhederne kæmper for at skille sig ud fra mængden. Derfor søger flere hen mod en unik emballage som giver deres virksomhed en professionel profilering. Vi snakker ikke om de helt standard advarsel tape som ”vend siden op ad”, ”holdes køligt”, ”skrøbeligt – pas på”. Men helt personlige tape med slogan som efterlader en god indtryk hos kunderne.

Vi ser hos Tapeteam en øget interesse for især personlige pakketape. Det er små, mellemstore og de helt store virksomheder som henvender sig til os for at få den helt rette type tape. For logotape giver virksomhederne muligheden for at gøre deres brand genkendeligt allerede på ydersiden af emballagen. Uanset om du vælger logotape på grund af æstetik eller det praktiske, er trykt emballagetape en simpel måde at få dig til at skille sig ud. Så med et logotape skræddersyet netop til dig, kan du sætte dit personlige præg, og skabe kendskab til din virksomhed.

Leder du efter tape med tryk, der afgiver en statement hos dine kunder? Se vores brede sortiment.